Inquiry

InquiryKailangan

Pangalan Kailangan

E-mail addressKailangan

Numero ng Telepono Kailangan

Pangalan ng Kompanya

Katanungan o Kahilingan Kailangan

Isulat ang detalye ng iyong property, address at kung kailan maaring paupahan.Halimbawa) Ang aking property ay may dalawang silid na condominium na nasa ************. Ang aking rental range ay mula $1000 hanggang $1,500. Eto ay bakante mula January 2007. Maari po akong tawagan para sa ibang impormasyon.

Para sa pagtatapos na inyong inquiry, kami po ay magpapadala ng kompirmasyon sa email address na inyong ibinigay. Maari po lamang na paki check muli ang email address na ibinigay pati na rin ang inyong spam settings. Ang mga impormasyon na inyong ibinigay ay maaring ibahagi sa mga grupo ng Leopalace at sa mga partner ng kumpanya. Maari po lamang na pakibasa ang Privacy Policy ng Leopalace21 Corporation.

Leopalace21 Corporation